Administratorem bazy danych osobowych jest firma Pizzeria Iwona Kruszewska i Wojciech Kruszewski S. C. ul. Przedszkolana 6, 07-320 Małkinia Górna. Wszelkie zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały szczegółowo opisane w Polityce Prywatności.